Broers Communicatie
Zeilvakanties gered

Door het faillisement van zeilscholen.nl dreigden de zeilvakanties van vele kinderen in het water te vallen. Beleef Friesland heeft samen met de provincie Fryslan en een tiental zeilscholen de handen in elkaar geslagen om een compensatieregeling op te stellen. Broers Communicatie wordt ingeschakeld om de uitvoering op te pakken. Ouders en kinderen zijn dankbaar dat ze toch een onvergetelijke zeilvakantie in Friesland kunnen hebben.